روش فعالسازی ارسال پیامک در سررسید اقساط

برای ارسال پیامک جهت اعلام و اطلاع رسانی به مشتریان از اقساط معوق به نکته زیر توجه کنید
میتوانید با فعال سازی سرویس ساپتا ۴۱۹۱ امکان ارسال تعداد اقساط به گوشی مشتری و ضامنین را فراهم کنید
توجه کنید شماره حساب موجود در کارت تسهیلات مشتری منوی ۶۲ باید در گزینه ۴۱۹۱ ثبت شود در واقع اگر شماره مشتری تسهیلات با شماره مشتری متصل به شماره حساب سرویس ساپتا یکی باشد در سررسید قسط معوق پیامکی حاوی تعداد اقساط معوق و مبلغ برای مشتری ارسال میگردد.
مخصوصا همکاران دایره تسهیلات در هنگام تشکیل پرونده بهتر است شماره همراه گرفته شود و حتیبهتر است  فرم فعال سازی سرویس ساپتا نیز در اختیار مشتری قرار گیرد تا بلافاصله عملیات مربوط به آن انجام شود.

مشتریان عزیز هم میتوانند به هنگام دریافت تسهیلات این سرویس را از همکاران بانکی تقاضا کنند.نیشخند

 

/ 0 نظر / 35 بازدید